Balkan models

Đorđe Miltenović – Nedavno se pojavila nova Slovenačko-Makedonska firma na našim prostorima i njihovi prvi proizvodi su izuzetno kvalitetni setovi oznaka za Migove Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva.

MIG-21 exercise markings

Ovaj set sadrži oznake Migova 21 koji su učestvovali u najvećim posleratnim vazdušnim manevrima “Sloboda 71” i “Golija 76”. Sadrži brojeve  pet različitih aviona a rondela ima za dva aviona. Stencila ima dovoljno za jedan avion. Satavnica je data na četiri strane na kojima se nalaze detaljna uputstva za svaki avion posebno kao i posebno uputstvo za stencile. Na poslednjoj strani sastavnice data je tabela boja za osam proizvođača i FS.

MIG-21 early versions

Ovaj set sadrži oznake prvih Migova 21 koji su ušli u Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo. Sadrži brojeve  sedam različitih aviona a rondela ima za dva aviona. Stencila ima dovoljno za jedan avion. Satavnica je data na dve strane na kojima se nalazi zajedničko detaljno uputstvo za rondele i stencile kao i profil svakog aviona posebno. Na poslednjoj strani sastavnice data je tabela boja za sedam proizvođača i FS.

Generalni utisak je jako dobar. Sastavnice su izuzetno jasne sa puno ilustracija i kratkom istorijskom podlogom. Želimo puno uspeha firmi Balkan models u daljem radu i što pre novih setova aviona sa naših prostora u ponudi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s