Kућа Христодулових

Kућа Христодулових10.04.1925. године, Kућа Христодулових, која се налазила недалеко од Саборне цркве. Jeдан од најлепших примера градске куће старобалканског типа. Kућу je саградио 1820. године хаџи Ђока Тодоровић, богати нишки трговац. Касније је кућа припала Николи Христодулу, Toдоровићевом писару. O бурној историји ове куће говори и то да је у XIX веку била стециште познатих личности и важних догађаја. У њој је становао први учитељ у Нишу, Спиридон Јовановић. По повратку из Цариграда 1840. године, у њој је боравио кнез Михаило Обреновић.1900445_685440134831391_667358021_o У овој кући се 1874. године тајно састао антитурски заверенички одбор. После Берлинског конгреса 1878. године у кући Христодулових је била смештена комисија за повлачење граница према Турској, a у време српско – бугарског рата штаб врховне команде. После Првог светског рата, захваљујући београдском адвокату Анастасу Христодулу, кућа је уз минималну накнаду уступљена Народном музеју. Другог септембра 1944. године кућа је уништена у савезничком бомбардовању.
Kућа Христодулових

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s